Revalidatiecentrum Amsterdam

INSTELLINGSGEGEVENS

Bezoekadres: Overtoom 283
Postadres: Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam
Telefoon: 020-6071607
Fax: 020-6071894
Internet: www.rcamsterdam.nl
Bereikbaar met:

Openbaar vervoer:

Tram
Lijn 1 halte J.P. HeijestraatDOELSTELLING
Het Revalidatie Centrum Amsterdam biedt revalidatiegeneeskundige zorg voor patiënten van alle leeftijden.

AANWEZIGE DISCIPLINES
Diabetesverpleegkundige, ergotherapie, fysiotherapie, incontinentieverpleegkundige, logopedie, maatschappelijk werk, (neuro) psychologie, revalidatiearts, sociaal cultureel werk (o.a. activiteitenbegeleiding), verpleging.
Tevens is in hetzelfde gebouw gevestigd het Centrum voor Orthopedietechniek met medewerkers op het gebied van prothesiologie, orthesiologie en orthopedische schoenvoorzieningen.

BIJZONDERE SPECIALISTISCHE FUNCTIES
Klinische/poliklinische behandeling van:

Poliklinische behandeling van:

OVERIGE BIJZONDERHEDEN

SAMENSTELLING STAF

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS
Mogelijkheden voor eenmalig consult/advies, meervoudig consult, poliklinische behandeling, klinische behandeling, behandeling van voetproblematiek en alle amputatieproblematiek. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande telefoonnummers.
Daarnaast worden poliklinische spreekuren gehouden door de revalidatieartsen in het OLVG, BovenIJ Ziekenhuis en Ziekenhuis Amstelveen.

Spoedverwijzing via telefonisch overleg (via hieronder genoemde telefoonnummers).

Algemeen revalidatie-informatiepunt op revalidatiesecretariaat: 
(020) 6071676
(020) 6071677 
(020) 6071678 
(020) 6071679

Aanmelding m.b.v. verwijskaart en verwijsbrief.
Voor polikliniek:... 
(020) 6071666

Klinische opname: 
(020) 6071672